Skip to Main Content

The Hidden Collection: Armenian Books at UC Berkeley: Home

This guide wil highlight some of UC Berkeley Library's partially cataloged Armenian books.

Introduction

[Armenian collection of the University of California Library, Berkeley]

This partially cataloged collection of books with Armenian text was established in October 1960 and includes that date. Most of the Library's Armenian books received before 1960 had already been given full cataloging and will be found under the individual main entry in the Author Catalog.
Works in the Armenian collection are not individually represented in the Author Catalog, but a list is to be found in the supplementary book catalog. See PK8000.A7

Here is the UC Berkeley Library Record: https://search.library.berkeley.edu/permalink/01UCS_BER/iqob43/alma991059951539706532

 

The curator for Armenian Collections at UC Berkeley, Liladhar Pendse has created this guide whereby each item is provided with the record information that was previously lacking and also an image of the title page of the book. The subjects were provided when possible.  Please scroll down to access the image and the item description.

Item 3

Item 3

Ազատ խոհեր : քրիստոնէական կրօնքը քննադատող եւ մարդկայնական կրօնքը ներբողող բանապաշտական եւ իմաստասիրական քառեակներ 

Azat khoher : kʻristonēakan krōnkʻě kʻnnadatogh ew mardkaynakan krōnkʻě nerboghogh banapashtakan ew imastasirakan kʻaṛeakner

Author: Ֆէրահեան, Մ. Գ. Մ.Գ. Ֆէրահեան. ; M G Fērahean Publisher: Հայրենիք տպարան,

Postʻěn : Hayrenikʻ tparan, 1951

OCLC Number: 34737912 Description: 205 pages ; 24 cm. Responsibility: M.G. Fērahean

 

 

 

Item 4

Հայ Առաքելական Եկեղեցին եւ իր վարդապետութիւնը /
Hay Aṛakʻelakan Ekeghetsʻin ew ir vardapetutʻiwně
Author: Գասարճեան, Պետրոս. Պետրոս Գասարճեան. ; Petros Gasarchean
Publisher: Paris : Imp. H. Turabian, 1945.
Subjects
Armenian Church.
Armenian Church -- Doctrines.
Theology, Doctrinal.
OCLC Number: 35205088
Description: 267 pages ; 22 cm
Other Titles: L'eglise Apostolique Armenienne et sa doctrine
Responsibility: Petros Gasarchean
 

Item 5

Nnjetsʻealnerě
Author: M H Gnachean
Publisher: Friznō [sic] : Tparan "Nor Ōr", [1923]
Subjects: Death -- Biblical teaching.
OCLC Number: 30794650
Notes: "I hishatak Hakob Hamaleani."
Description: 136 pages : portrait ; 21 cm
Responsibility: gretsʻ M.H. Gnachean.

Image: 

 

Item 7

Քրիստոնէական վարդապետութիւն Հայ Եկեղեցւոյ /
Kʻristonēakan vardapetutʻiwn Hay Ekeghetsʻwoy
Author: Մանուկեան, Սիոն, 1906- Ս.Ե.Մ. [Սիոն Եպս. Մանուկեան]. ; Sion Manukean
Publisher: Տպարան "Արարատ", Puēnos Ayrēs : Tparan "Ararat", 1954.
Manukean, Sion, 1906-
Subjects
Catechisms, Armenian.
(OCoLC)40111838

Item 8

Tsisakan baṛaran
Author: Maghakʻia Ōrmanean
Օրմանեան, Մաղաքիա, 1841-1918
Publisher: Antʻilias : Katʻoghikosutʻiwn Hayotsʻ Metsi Tann Kilikioy, 1979.
Subjects
Armenian Church -- Dictionaries.
Armenian Church.
(OCoLC)25241303

Item 9

Avag shabatʻ
Author: Mkrtich Azarian
Troy, NY
No OCLC

Subject Guide

Profile Photo
Liladhar R. Pendse
Contact:
510-768-7610
lpendse (at) library (dot) berkeley (dot) edu
Website

Item 10

Tʻughtʻ Hovuakan vsemashukʻ ew amenapatiw Teaṛn Kardinali Grigori Petrosi ZhE-i Aghachanean, Katʻoghikos-Patriarkʻi Tann Kilikioy.
Author: Grigor Petros Aghachanean, Cardinal.
Publisher: Pēyrutʻ : G.P. Aghachanian, 1946.
Subjects
Armenians -- Religion.
OCLC Number: 24443639
Description: 12 cm ; 25 cm